เตรียมปรับสนามบินขอนแก่นสู่ระดับนานาชาติ หลัง ก.คมนาคมอนุมัติงบฯ 2,000 ล้าน

ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการสำรวจและออกแบบแผนดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานขอนแก่นระยะที่ 2

ศูนย์ข่าวขอนแก่น – สนามบินขอนแก่นเตรียมยกระดับสู่สนามบินนานาชาติ หลังกระทรวงคมนาคมอนุมัติงบศึกษาออกแบบก่อสร้าง รองรับจำนวนผู้โดยสารถึง 5 ล้านคนต่อปี คาดงบก่อสร้างกว่า 2,000 ล้านบาท แล้วเสร็จปี 2563 ขณะที่สายการบินไทย-เทศสนใจเปิดเส้นทางบินเพิ่มต่อเนื่อง เชื่อมต่อภูมิภาคและในกลุ่มประเทศอาเซียน
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 3 ท่าอากาศยานขอนแก่น กรมท่าอากาศยาน ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น กรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ รองประธานหอการค้าขอนแก่น และผู้แทนจากกรมท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือน และผู้จัดการสายการบินที่เปิดให้บริการในเส้นทางการบินขอนแก่น ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการสำรวจและออกแบบแผนดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานขอนแก่นระยะที่ 2 หลังกระทรวงคมนาคมได้อนุมัติงบประมาณการศึกษาสำรวจออกแบบ และเตรียมแผนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามบินขอนแก่น หลังมีอายุการใช้งานมานานกว่า 20 ปี

ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันสนามบินขอนแก่น มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งขาเข้าและขาออก รวมกว่า 3,500 คนต่อวัน จากการเปิดให้บริการของสายการบินพาณิชย์ 4 สายการบิน ประกอบด้วย ไทยสมายล์, ไทยแอร์เอเชีย, นกแอร์ และกานต์แอร์ รวมถึงเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ ครอบคลุมทุกเส้นทางและเชื่อมต่อภูมิภาคของไทยทั้งหมด โดยมีเที่ยวบินให้บริการมากถึง 18 เที่ยวบินต่อวัน นับรวมไป-กลับ คือ 36 เที่ยวบิน เฉลี่ยการทำการบินทุก 45 นาที ขณะที่แผนการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ลานจอดเครื่องบิน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ นั้น กระทรวงคมนาคมได้อนุมัติงบประมาณศึกษาออกแบบ ขณะนี้บริษัทที่ถูกว่าจ้างได้นำเสนอการออกแบบอาคารหรือเรียกว่าการก่อสร้างระยะที่ 2 จากเดิมที่มีคืออาคารทำการบิน 1 อาคารเท่านั้น รูปแบบใหม่จะเป็นอาคาร 3 อาคารแยกเป็น อาคารจอดรถ 7 ชั้น, อาคารสำนักงานและพิธีการบิน ซึ่งจะเป็นอาคารตรงกลางความสูง 3 ชั้น และอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ รวมทั้งที่ตั้งของสำนักงานสายการบินและสำนักงานของกรมท่าอากาศยานประจำ จ.ขอนแก่น

“อาคารหลักที่ใช้ปฏิบัติการการบินมีความสูง 3 ชั้น เป็นอาคารเดิมที่ตั้งอยู่ แต่จะขยายการก่อสร้างในระยะที่ 2 ออกไป โดยใช้บันไดเลื่อนที่มีปัจจุบันเป็นจุดกึ่งกลางของอาคารผู้โดยสารใหม่ และจะเวนคืนพื้นที่ด้านข้าง ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารบ้านพักของเจ้าหน้าที่ออกไปทั้งหมด ทั้งนี้อาคารทั้ง 3 ชั้นแยกเป็นชั้นที่ 1 เป็นอาคารผู้โดยสารขาเข้า, ชั้นที่ 2 เป็นอาคารผู้โดยสารขาออก จุดนี้จะก่อสร้างเคาน์เตอร์เช็กอิน ทั้งหมด 24 จุด เพื่อให้บริการแก่สายการบินพาณิชย์ได้ครบและสมบูรณ์แบบที่สุด” ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น กล่าว และว่ารวมทั้งเพิ่มที่พักผู้โดยสารหลังจากตรวจบัตรโดยสารแล้ว สอดคล้องกับหลุมจอดเครื่องบิน คือ 6 หลุมจอด และ 6 GATE นอกจากนี้ยังเพิ่มที่ทำการของศุลากรและตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจท้องที่ที่จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน ให้แยกออกเป็นสัดส่วนและสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายและครอบคลุมที่สุด

ว่าที่ ร.ต.อัธยากล่าวว่า อาคารผู้โดยสารรูปแบบใหม่นี้จะสามารถรองรับให้บริการผู้โดยสารได้มากถึง 5 ล้านคนต่อปี ขณะนี้อัตราเฉลี่ยจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ปีละไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านคน จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2561 และจะแล้วเสร็จในปี 2563

ทั้งนี้ ขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีอัตราการใช้บริการการบินเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยยังคงจะขยายรันเวย์ 1 เส้น ซึ่งจะสามารถเพิ่มการให้บริการของเที่ยวบินพาณิชย์ได้จากเดิม 6 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 10 เที่ยวบินต่อชั่วโมง สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ คือ Airbus A330 , Boeing 777 รวมไปถึงเครื่องบินขนาดกลาง อย่าง Airbus A320 และ Boeing 737 สำหรับการทำการบินภายในประเทศและต่างประเทศได้

อย่างไรก็ตาม แม้จะเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี สนามบินขอนแก่นยังเป็นที่สนใจของสายการบินพาณิชย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ติดต่อประสานงานผ่านองค์กรต่างๆ เพื่อขอเปิดทำการบิน โดยเฉพาะการบินเชื่อมต่อภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียน

ที่มา : MGR Online >> http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000062843