ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสหกิจศึกษา 2560

01-4

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความดีแก่ คุณจุลรัตน์ ศิวะศริยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคลากร ผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษา ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ในงานพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.( บางเขน) เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

 

ที่มา : ryt9.com