โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ กับ การบินไทย เส้นทาง ลาว / พม่า / กัมพูชา / มาเลเซีย / อินเดีย / จีน