โปรโมชั่นบินเที่ยวไทยเหนือ-ใต้ กับการบินไทย 3 เส้นทางยอดนิยม เชียงใหม่/กระบี่/ภูเก็ต ราคาพิเศษ