โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต/ภูเก็ต – กรุงเทพฯ เดินทาง จันทร์ – พฤหัส โดยสารการบินไทย